29.03.2017 19:22

„Slniečka“ v knižnici P.O.Hviezdoslava.

FOTO z akcie v albume Akcie predškolákov - jar 2017

29.3.2017 aj predškoláci z triedy: „Slniečka“ navštívili pobočku knižnice P.O.Hviezdoslava. Teta knihovníčka im porozprávala ako sú tam rozdelené knihy, kto navštevuje knižnicu a ako vzniká kniha.  Po rozhovore im prečítala úryvok z knihy: „Ako knihy hrali knižný futbal“. Na záver si deti prelistovali zopár kníh a dohodli si s tetou knihovníčkou ďalšie stretnutie.

—————

Späť