03.07.2018 15:15

Slávnostné ukončenie šk. roka

FOTO z akcie

Dňa 28. 6. 2018 sa na školskom dvore uskutočnila slávnostná rozlúčka so školským rokom 2017/2018. V odpoludňajších hodinách sa deti našej materskej školy zišli na školskom dvore za prítomností rodičov, starých rodičov a súrodencov. O zábavu sa všetkým postaral animačný tím MLÁDEŽ 21. storočia. Deti si zatancovali v malej detskej diskotéke, zahrali sa a plnili úlohy na pripravených stanovištiach za čo získali modelovacie balóny. Kým deti plnili hravé úlohy, rodičia pripravovali dobroty , ktoré si potom spoločne s deťmi opekali na pripravených ohniskách.

 

—————

Späť