19.06.2019 20:00

Rozlúčka predškolákov z triedy „Ovocníčkovia“.

19.6.2019 sa v sobášnej sieni  Mestského úradu v Prešove konala slávnostná rozlúčka predškolákov z triedy „ Ovocníčkovia“. Na úvod ich privítala  krátkym príhovorom teta poslankyňa , potom sa im prihovorila milými slovami p. riaditeľka . Predškoláci sa predstavili rodičom krátkym kultúrnym programom, po ktorom nasledovalo slávnostné odovzdanie osvedčení o absolvovaní MŠ spolu s darčekom. A na záver to najlepšie – malé posedenie s pohostením v podobe sladkého koláčika a malinovky. Tak veľa šťastia v škole predškoláci !

 

 

—————

Späť