25.04.2019 19:28

Školský projekt: „ ZACHRÁŇME NAŠU ZEM“

25.4.2019 sa uskutočnil  v spolupráci s Mestom Prešov na školskom dvore školský projekt: „ ZACHRÁŇME NAŠU ZEM“, ktorý pri príležitosti Dňa Zeme pre deti pripravili p. uč. Janovčíková  a Mgr. Sidorová. Projekt bol tohto roku zameraný na recykláciu odpadu v spolupráci so „ Zelenou školou“, do ktorej je MŠ zapojená. Pozvanie prijali aj deti z iných MŠ, ktoré prišli na návštevu so svojimi výtvormi z odpadového materiálu. Úvod patril krátkemu  vystúpeniu detí z našej MŠ a vyhodnoteniu súťaže  „Hliníkový skarabeus“ a „ Sabi“ Agro milk, ktoré prebiehajú v spolupráci s rodičmi. Potom už na deti čakali stanovištia, pri ktorých plnili pripravené úlohy zamerané na odpad – vykladanie obrázkov z vrchnákov z Pet fliaš, maľovanie na sklo, stavanie stavieb z kartónových krabíc, skladanie obrázkov z tetrapakov, zhotovenie zajačika z plastových sáčkov a plechovková cestička. Pre divákov boli pripravené zábavné ekohry. Po absolvovaní stanovíšť nasledovalo vyhodnotenie a odovzdanie diplomov a malých darčekov pre hostí. Spoločná pieseň: „Príroda“ ukončila toto zaujímavé dopoludnie.

 

—————

Späť