08.03.2019 15:44

ŠKOLA VOLÁ

8.3.2019 v rámci projektu ŠKOLA VOLÁ, ktorý prebieha na ZŠ Bajkalská sa predškoláci zúčastnili na  výchovnom koncerte, ktorý pre nich pripravili žiaci ZŠ. Hudobný koncert bol zameraný na motívy rozprávky: „ Ťahal dedko repku.“ Deti tu spoznali netradičné hudobné nástroje, tvorivosť žiakov a ich pani učiteľky. Do rozprávky sa zapojili výtvarnými prácami, ale aj pohybovým prejavom. Aj takto netradične spoznali túto rozprávku.

—————

Späť