01.02.2017 20:10

„ Prešov – moje mesto“

FOTO z akcie

„Hijó, hijó na koníčku do Prešova po pšeničku,“... túto riekanku si pamätajú mnohí z nás už od útleho detstva. Aj deti z MŠ A. Prídavka si ju pripomenuli 1. februára 2017 pri príležitosti 770. výročia založenia mesta Prešov. Koordinátorka projektu „ Prešov – moje mesto“ p. učiteľka Mgr. Beáta Hrbáľová, srdečne privítala milých hostí. Teta Marienka Lehocká, „stará rodáčka z Prešova“, sa s deťmi podelila o svoje veselé zážitky z detstva a priblížila im vtedajší život v Prešove. V zahraničí naše mesto Prešov preslávila aj známa „solivarská čipka“. Čipkárka teta Jarka Harčárová, porozprávala a predviedla deťom ako čipka vzniká a deti si vyskúšali aj paličkovanie. Príjemným spestrením tejto akcie bola aj prešovská folková skupina N3O Akustika, ktorá svojimi piesňami o Prešove a Slovensku zaujala detí aj dospelých. Deti z materskej školy sa predstavili tancom, piesňami a básňami, logom a rébusmi o Prešove. Pre všetkých prítomných bol tento deň príjemným spestrením a kultúrnym zážitkom o rodnom meste. Na rozlúčku si deti aj hostia spolu zaspievali dobre známu pieseň „A od Prešova“. 

Všetko najlepšie Prešov!

—————

Späť