22.12.2016 13:31

Predvianočné akcie predškolákov 6. triedy

Foto v albume Akcie predškolákov - zima 2016

Pečenie perníkov na Mikuláša

 6. 12.2016. sa predškoláci zo 6. triedy  tešili do MŠ. Ráno si vlastnoručne vyrobili perníkové cesto, ktoré postupne vymiešavali. 

Veľkú radosť však mali z vykrajovania perníkov rôznych tvarov. Ďakujú aj tetám kuchárkam za upečenie perníkov, ktoré mohli potom ochutnávať. 

Na vychádzke si potom pozreli vianočnú výzdobu, kde sa im zapáčil Mikuláš s ktorým si zatancovali.

Vianočné pastorále

 9. 12. 2016 sa deti z triedy Slniečka zúčastnili na premiére novej vianočnej hry: " Dobroty u Alžbetky" na ZŠ-Bajkalskej. 

V predstavení účinkovali žiaci z 1.- 4. ročníkov a kabaretné divadlo DOREMILA. Základná dejová os sa odohrávala v obchode s čokoládou a sladkosťami 

od výmyslu sveta. Deťom sa príbeh veľmi páčil a  svojimi výtvarnými prácami  sa zapoja do súťaže.

Vianočná besiedka na ZŠ

 21. 12. 2016. sa opäť deti 6. triedy  zúčastnili "Vianočnej besiedky" na ZŠ-Prostejovskej. Pozreli si vianočnú výzdobu, zaspievali si spolu vianočné piesne 

a koledy. Veľkú radosť však mali z obdarovania a prijatia vlastnoručne vyrobených darčekov. Milým prekvapením bola aj ochutnávka vianočných  perníkov 

a koláčikov.

—————

Späť