29.11.2016 17:44

Divadelné predstavenie žiačok PaSA

Foto z akcie

29.11.2016 v rámci  pedagogickej praxe na našej MŠ si žiačky  a Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove 

pripravili a zahrali  deťom známu rozprávku O REPE.

Spestrili ju veselými pesničkami aj hrou na hudobných nástrojoch : klavír, gitara a flauta. Deti si z nej odniesli pekný zážitok.

—————

Späť