07.12.2018 19:11

Predplavecký výcvik predškolákov

26.11. – 7.12.  sa predškoláci zúčastnili predplaveckého výcviku v MŠ na Bajkalskej ulici. Malí plavci sa najprv v bazéne zoznamovali s vodou prostredníctvom hier s rôznym náčiním. Po osmelení a zoznámení  nasledovali prvé pokusy ponárania a splývania vo vode. Deti mali z vody radosť, o čom svedčí aj to, že sa každý deň tešili čo nové ich v bazéne čaká. A na záver to najlepšie: diskotéka vo vode a mokré vysvedčenie za snahu a nebojácnosť počas celého výcviku.

 

—————

Späť