02.02.2018 16:30

Predplavecká príprava

V dňoch 29.1. – 2.2. predškoláci z tried Ovocníčkov a Včielok sa zúčastnili predplaveckej prípravy na MŠ Bajkalská. Malí plavci sa najskôr každý deň zoznamovali s vodou rôznymi hrami vo vode a postupne naberali smelosť a odvahu aj na ponáranie. V závere kurzu už väčšina detí splývala samostatne niekoľko metrov, ba niektorí odvážlivci dokonca aj celý detský bazén. Za nebojácnosť a šikovnosť si po ukončení kurzu odniesli domov mokré vysvedčenie.

—————

Späť