06.10.2016 06:47

Predplavecká príprava predškolákov

19.9. – 30.9. 2016 deti z tried predškolákov ako už tradične úspešne absolvovali predplaveckú prípravu na MŠ Bajkalská. Prípravy sa zúčastnilo 18 predškolákov, ktorí po absolvovaní kurzu dostali mokré vysvedčenia, z ktorých sa veľmi potešili.

—————

Späť