04.06.2016 19:35

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým rodičom, deťom, učiteľkám, nepedagogickým pracovníčkam a pracovníkom firiem,

 ktorí prispeli a zapojili sa do skrášľovania areálu našej MŠ

 

Riaditeľka MŠ a koordinátor Zelenej školy

—————

Späť