27.09.2017 16:41

PIKNIKOVÉ ČÍTANIE

27.9.2017  V rámci knižničného festivalu Prešov číta rád, ktorý usporadúva Knižnica P.O.Hviezdoslava, sa aj deti z triedy „Včielky“ zapojili do akcie PIKNIKOVÉ ČÍTANIE a  na školskom dvore si vypočuli niekoľko pekných rozprávok, ktoré im prečítali pani učiteľky. Čítanie rozprávky vonku v krásnom jesennom počasí sa deťom veľmi páčilo

  

—————

Späť