29.09.2017 17:04

Ovocníčkovia na dopravnom ihrisku

FOTO z akcie

29.9.2017 v rámci týždňa s dopravnou tématikou navštívili „ Ovocníčkovia“ dopravné ihrisko. Vyskúšali si tu získané poznatky o doprave, základné pravidlá pre chodcov a spoznávali dopravné značky. Odmenou za šikovnosť  im boli pohybové aktivity na preliezačkách, hojdačkách a šmýkľavkách.

—————

Späť