02.03.2017 14:05

„Slniečka“ na návšteve ZŠ Prostejovská

FOTO z akcie v albume Akcie predškolákov - jar 2017

2.3.2017 sa predškoláci z triedy „Slniečka“ zúčastnili  vyučovacej hodiny matematiky na ZŠ Prostejovská. Spolu so žiakmi prvého ročníka riešili jednoduché úlohy – spočítavali a odčítavali obrázky do 10, určovali počet predmetov, ich veľkosť a poznávali číslice od 1-10. V druhej časti hodiny pracovali s pracovnými listami, kde priraďovali počet prvkov k číslam. Na záver si spoločne zaspievali a vymenili si navzájom vlastnoručne vyrobené darčeky.

—————

Späť