05.04.2018 19:42

Návšteva knižnice

FOTO z akcie

5.4.2018 deti z triedy Ovocníčkovia navštívili pobočku knižnice P. O. Hviezdoslava na sídlisku III. Teta knihovníčka im ukázala priestory knižnice a porozprávala o tom , ako to v knižnici funguje. Potom ich čakalo prekvapenie v podobe rozprávky: „KOHÚT a FARBY“, ktorú im teta prečítala a zároveň vyskúšala aké sú šikovné v poznávaní farieb, vymýšľaní predmetov a skladaní kohútika z puzzle. Z návštevy knižnice si odnášali domov omaľovánky kohútika a pekný zážitok .

—————

Späť