27.02.2017 20:10

Návšteva DJZ

27.2.2017 sa deti z 1., 4., 5.a 6. triedy zúčastnili vystúpenia, ktoré organizovala Akadémia tanca – Nela v DJZ. Deťom sa predstavili orientálnou rozprávkou na motívy z Tisíc a jednej noci pod názvom: „SINDIBÁD“. Príjemná hudba, ladnosť pohybov učinkujúcich a pestré kostými deti upútali a boli odmenené zaslúženým potleskom detských divákov.

—————

Späť