06.12.2017 19:56

MIKULÁŠ

FOTO z akcie

6.12. 2017 zavítal do našej MŠ „MIKULÁŠ“. Neprišiel  však sám, ale so svojim pomocníkom anjelíkom, ktorý mu pomáhal rozdávať mikulášsku nádielku. Tú si museli deti zaslúžiť peknou pesničkou alebo básničkou, za ktoré boli odmenené sladkým balíčkom. Ale nespievali len deti, ale aj anjelik, ktorý ich naučil peknú pesničku a takto veselo sa spolu aj s Mikulášom s nimi  rozlúčil. 

—————

Späť