10.04.2017 19:31

"Lienky" v knižnici P.O.Hviezdoslava

10.4.2017 deti z triedy „Lienky“ navštívili pobočku knižnice P.O.Hviezdoslava na Sídlisku 3, kde teta knihovníčka pripravila pre ne rozprávku od V. Sutejeva: „Kohút a farby“. Po prečítaní rozprávky mali dvojice detí vybrať z pripravených farbičiek tie , ktoré boli v rozprávke a povedať čo môže byť v prírode takejto farby. Ďalšou úlohou detí bolo dotvoriť na tabuli smutného bieleho kohúta farbami a to prikladaním na jeho jednotlivé časti. Na záver dostali pracovný list s vytlačeným kohútikom, ktorého si doma mali zafarbiť podľa vlastnej fantázie.

—————

Späť