17.03.2017 14:12

„Lienky“ v knižnici P.O.Hviezdoslava

17.3.2017  v rámci „Mesiaca kníh“ navštívili predškoláci z triedy „Lienky“ knižnicu P.O.Hviezdoslava. Pani knihovníčka im prečítala príbeh z knihy: „ Králiček Kornel píše príbeh“. Po rozhovore s deťmi ako vzniká kniha, deti vytvárali svoj vlastný príbeh pod názvom: „Ako išla lienka do škôlky“. Dopísaný príbeh si  zobrali do MŠ a pochválili sa ním rodičom na výstavke v šatni, kde si ho mohli  prečítať.

—————

Späť