21.03.2017 18:17

„Lienky“ na návšteve ZŠ Šmeralova

21.3.2017 boli deti z triedy „Lienky“ pozvané na návštevu do ZŠ Šmeralova. Tam sa zúčastnili  vyučovacej hodiny matematiky v prvom ročníku. Na pokyny p. učiteľky prvého ročníka vyberali počet geometrických tvarov , ktoré pripínali na tabuľu a dotvárali nimi veľkonočnú kraslicu, geometrické tvary rozlišovali rytmickými nástrojmi a na koberci dotvárali svoju kraslicu podľa vlastnej fantázie tiež geometrickými tvarmi. Na záver ich školáci potešili vlastnoručne vyrobenými darčekmi.

—————

Späť