24.02.2017 20:08

„KRÁĽOVSTVO BAJKAL“

FOTO v albume Akcie predškolákov - zima 2017

24.2.2017 predškoláci zo 6. triedy navštívili ZŠ Bajkalská, kde sa zúčastnili 13. ročníka medziškolskej súťaže: „KRÁĽOVSTVO BAJKAL“. 

Súťaže sa zúčastnili tri MŠ. Na úvod ich privítal pán kráľ - riaditeľ školy a kráľovná - zástupkyňa školy. Deti si tu zasúťažili a preverili svoje vedomosti 

v kategóriach: matematika, dopravná výchova, rozprávky, zvieratká a hádanky. V jedálni ZŠ strávili veselé a poučné dopoludnie s chutným čajíkom.

—————

Späť