24.01.2019 20:00

Jeden kováč koňa kuje...

24.1. 2019 sa predškoláci Ovocníčkovia a Žabky stretli spolu na medzitriednom projekte: „ JEDEN KOVÁČ KOŇA KUJE“ , ktorý pre deti pripravila p. uč. Mgr. Hrbáľová. Deti sa tu zoznámili už s takmer zabudnutým ľudovým remeslom „ kováčstvom“, vďaka ktorému sa dozvedeli kto kováč je, čo potrebuje k svojej práci či ako sa podkúva podkova pre koníka. Zahrali sa na malých kováčov, kde si vyskúšali  zatĺkanie klincov na podkovu, ba aj na pohoničov, ktorí zapriahali koníky. To všetko pri speve ľudovej piesne: „ A od Prešova“ a pri recitovaní  riekaniek „ Jeden kováč koňa kuje“ a „ Kujem, kujem podkovičku“. Na záver projektu si prezreli výstavku výtvarných prác svojich kamarátov na tému: „ Koníky“. Hijó.

FOTO z akcie

—————

Späť