18.11.2016 20:00

Imatrikulácia prvákov v ZŠ Prostejovská

18.11.2016 sa predškoláci z 5. a 6. triedy zúčastnili „ IMATRIKULÁCIE PRVÁKOV“ v ZŠ Prostejovská. Prváci si spolu s p. učiteľkami pripravili pre škôlkárov program, kde deti súťažili v nosení pingpongovej loptičky na lyžičke a vyberaní a poznávaní písmen abecedy. Na záver prváci slávnostne zložili sľub prváka.


—————

Späť