26.02.2019 18:39

Fašiangy v MŠ

26.2.2019 sa deti stretli na spoločnom školskom projekte: „ FAŠIANGY“, ktorý pripravila p. uč. Mgr. Hrbáľová. Cieľom projektu bolo priblížiť deťom ľudové tradície, ktoré v minulosti sprevádzali fašiangové obdobie. Pani učiteľka zábavnou formou deťom porozprávala o zvykoch v tomto období, ako sa ľudia zabávali, čo jedli, aké masky si vyrábali. Na záver si deti  zatancovali a zaspievali spoločnú pieseň: Fašiangy, Turíce...

FOTO z akcie

 

—————

Späť