06.02.2018 16:32

Fašiangové spievanie

FOTO z akcie

Známa pieseň: Fašiangy, Turíce... už tradične patrí k obdobiu karnevalov, sprievodov v maskách a plesov. 

Ani tento rok táto pieseň nechýbala v MŠ A. Prídavka v školskom projekte: „Fašiangové spievanie“, ktoré pre deti pripravili p. uč. Pastorová a Mgr. Hrbáľová. Za sprievodu masiek medveďa, koňa, hráčov na husliach i ozembuchu otvorili dopoludnie plné spevu, zábavy, smiechu i hier a takouto zábavnou formou deťom priblížili zvyky počas tohto obdobia na dedinách i v meste. 

Aká by to bola zábava bez ľudových piesní, ktoré sa už tradične stali jej súčasťou. Tieto veľmi príjemne oživili fašiangovú zábavu v podaní spevu detí z jednotlivých tried, za ktoré boli odmenené sladkou pochúťkou „fánkami“, potleskom a diplomom. 

Vyvrcholením fašiangového dopoludnia bol tanec pri žartovnej pesničke: Ženilo sa motovidlo, ktorým sa p. uč s deťmi rozlúčili a ukončili ním tohtoročné fašiangové obdobie.

—————

Späť