12.10.2017 18:46

Fantázie z plodov jesene

FOTO z akcie

12.10.2017 sa deti z tried Ovocníčkov, Včielok a  Žabiek zúčastnili na akcii „Fantázie z plodov jesene, ktorú každoročne organizuje MŠ Mirka Nešpora v spolupráci s Mestom Prešov, Odbor školstva, mládeže a cestovného ruchu. Trojčlenné družstvo z triedy Včielok sa predstavilo spevom, veršíkom a odvážne vyslovili, čo všetko robíme pre ochranu zdravia a prírody v našej MŠ. Deti z triedy Ovocníčkov medzitým nainštalovali v záhrade svoje práce z jesenných plodov a všetky deti si spoločne prezreli nainštalované práce ostatných materských škôl, ale aj výstavu zvierat.

—————

Späť