30.09.2018 11:50

DOPRAVÁČIK

24.9.2018 sme realizovali celoškolskú akciu: „DOPRAVÁČIK“, ktorej koordinátorkami boli p. uč. Mgr. Sidorová a Bc. Kušnírová z triedy „Motýliky“. Akcia prebehla v spolupráci s ich mamičkou a zároveň policajtkou JUDr. Ilčiskovou a KPZ oddelením Dopravnej polície – JUDr. Šmelkovou a Mgr. Vaňkom. Cieľom akcie bolo oboznámiť deti s prácou dopravného policajta, s funkciou a používaním reflexných prvkov a dodržiavanie pravidiel prechádzania cez cestu. Členovia polície najprv deťom o tom všetkom porozprávali a deti si tieto poznatky a zručnosti prakticky vyskúšali na pripravených stanovištiach školského dvora. Na záver akcie si odniesli vodičské preukazy, diplomy a pexesá, ktoré im darovali policajti.

—————

Späť