13.06.2018 19:36

Detské tanečné kreácie

Dňa 13.6.2018 sa DFS Kamienok, ktorý je v 2.triede sa zúčastnil na Detských tanečných kreáciách v Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša
v Opále na Sekčove. Na tejto prehliadke sa predstavili s choreografiou ,,Jedna druhej riekla...". Autorom choreografie je p. učiteľka Monika
Sidorová a akordeonický sprievod pán Igor Kreta.  V ľudovom pásme sa deti hrali na lúke na pečenie koláčov. Na koníkovi šli po pšeničku, pomleli ju, preosiali a dievky urobili cesto. Keď vykyslo, tak tie koláče piekli na pieseň Jedna druhej riekla. Chlapci zaspievali pieseň Červený kacheľ, biela pec...a dievčatá im ešte
navarili plané hrušky s octom, čo chlapcom nechutilo...Nakoniec sa koláče dopiekli a všetky ich  zjedli a spolu si zatancovali. Diváci ich ocenili potleskom a porota odovzdala deťom diplom, pohár, knihy, džús a keksík.  

—————

Späť