03.05.2017 15:20

DEŇ ZEME

FOTO z akcie

3.5.2017 sa uskutočnil školský projekt: „DEŇ ZEME“ pod vedením p. uč. Janovčíkovej. Realizoval sa na školskom dvore , kde boli pre deti pripravené stanovištia, pri ktorých plnili pripravené úlohy. Úlohy boli zamerané na ochranu prírody. Deti triedili odpad, sadili semienka, poznávali prírodniny pomocou hmatu, vykladali z vrchnáčikov prírodné motívy na chodník a kreslili kriedami to , čo sa im páči na zemeguli. Cestou k jednotlivým stanovištiam ich sprevádzalo slniečko , ktorému viazali lúče. Na záver si zaspievali pieseň : „ Naša zem je guľatá“ a za splnenie úloh si odniesli diplom a pochvalu.

—————

Späť