01.05.2018 20:25

DEŇ ZEME 2018

FOTO z akcie

24.4.2018 deti našej MŠ oslávili „DEŇ ZEME“ v celoškolskom projekte: „Zachráňte našu Zem“, ktorej koordinátorkou bola p. učiteľka Janovčíková a spoluorganizátorkami p. učiteľky Turbáková a Mgr. Hrbáľová, ktoré pripravili výstavku výtvarných prác a výrobkov z odpadového materiálu, ktoré vytvorili deti v MŠ, ale aj doma s rodičmi. Zavítali medzi nás aj deti z MŠ Čapajevova, Volgogradská, Važecká a M. Nešpora. 

Projekt prebiehal v školskej záhrade, kde hostí privítala p. riaditeľka, ale aj naše deti spoločnou pesničkou: Naša Zem je guľatá. Potom sa predstavili deti z triedy Motýliky ľudovým pásmom pod vedením p. učiteľky Mgr. Sidorovej. Nasledovalo vyhodnotenie súťaže v zbere hliníka: Hliníkový scarabeus. Ďalšia časť už patrila deťom, ktoré plnili na jednotlivých pripravených stanovištiach rôzne environmentálne aktivity. Vyskúšali si sadenie semienok, hmatové hádanky z prírodnín, plasto – hrádky, triedili čo žije vo vode aj mimo nej, skladali obrázky prírody z vrchnáčikov z pet fliaš a poznávali bylinky. Za splnené úlohy boli odmenené diplomom, ale najmä dobrým pocitom z toho, že aspoň malým zrniečkom prispeli k záchrane našej Zeme.

 

—————

Späť