25.10.2018 20:00

Deň otvorených dverí

25.10.2018 strávili starí rodičia príjemné popoludnie v MŠ so svojimi vnúčatami pod názvom: „DEDKO,BABKA POĎ SA SO MNOU HRAŤ“ , ktoré už tradične prebieha v októbri v rámci mesiaca úcty k starším. Deti sa im predstavili krátkym kultúrnym programom a potešili malým vlastnoručne vyrobeným darčekom. Potom si už dedkovia a babky vychutnávali hry s deťmi , ktoré mnohým pripomenuli vlastné detstvo.

—————

Späť