20.10.2016 18:00

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V MŠ

Foto z akcie

20. 10 2016 sme vo všetkých triedach MŠ v popoludňajších hodinách privítali dedkov a babky, ktorí sa v rámci mesiaca „Úcty k starším“ prišli zahrať so svojimi vnúčatami. Deti ich prekvapili krátkym kultúrnym programom alebo potešili malým darčekom. Potom si už deti naplno vychutnávali spoločné chvíle v prítomnosti svojich starých rodičov.

—————

Späť