14.03.2017 14:09

Beseda so spisovateľkou Alžbetou Verešpejovou

FOTO z akcie v albume Akcie predškolákov - jar 2017

14.3.2017 sa deti z tried „Lienky“ a „Slniečka“ stretli aj za účasti p. riaditeľky na spoločnej besede s prešovskou spisovateľkou Alžbetou Verešpejovou, ktorú moderovala p. uč. Danka Janovčíková. 

Deti si rozvíjali  povedomie o vzniku a výrobe knihy prezentáciou na interaktívnej tabuli, analyzovali jednotlivé druhy kníh a oboznámili sa aj so starostlivosťou o ne. Najväčšiu radosť však mali z besedy o jej knihách: Trio Kotkodák, Šušľavá mušľa, Maškrtné rozprávky a Neplechy školníčky Agneše a spoznávania jej spisovateľskej práce. Rozhovorila sa aj o tom, ako sa z nej stala spisovateľka a aká je dlhá cesta myšlienky, kým sa z nej stane kniha

Na záver sa všetci tešili z vlastnoručne vyrobenej záložky s autorkinym podpisom.

—————

Späť