12.10.2017 19:00

Babka, dedko poď sa so mnou hrať

FOTO z akcie

12.10.2017 v rámci „ Mesiaca úcty k starším“ sme už tradične privítali v triedach starých rodičov , ktorí strávili pekné popoludnie so svojimi vnúčatami pod názvom : Babka, dedko poď sa so mnou hrať . Deti sa im predstavili  krátkym kultúrnym programom a potešili  ich drobným darčekom. Potom si už starí rodičia vychutnávali hry s vnúčatami a veruže sa mnohým nechcelo ani domov.

—————

Späť