Projekty školy

FAREBNÁ JESEŇ

FAREBNÁ JESEŇ

Projekt každoročne prebieha vo všetkých triedach našej MŠ. Cieľom projektu je umožniť deťom prostredníctvom netradičných edukačných aktivít, poznávať,rozlíšovať a pomenovať ovocie, a plody jesene, priradzovať a pomenovávať farby na ovocí, zelenine, plodoch a listoch jesene, rozvíjať u detí jemnú...

Viac

—————

DOPRAVÁČIK

DOPRAVÁČIK

Projekt  „DOPRAVÁČIK“ je celoškolská akcia, ktorú organizujeme v spolupráci s KPZ oddelením Dopravnej polície.   Cieľom je oboznámiť deti s prácou dopravného policajta, s funkciou a používaním reflexných prvkov a dodržiavaním pravidiel prechádzania...

Viac

—————

DEDKO, BABKA, POĎ SA SO MNOU HRAŤ

DEDKO, BABKA, POĎ SA SO MNOU HRAŤ

Pod týmto názvom už tradične  v októbri, v rámci mesiaca úcty k starším,  organizujeme  "Deň otvorených dverí".   Deti sa v triedach na úvod predstavia starým rodičom krátkym kultúrnym programom, potešia ich malým vlastnoručne vyrobeným darčekom. Potom si už dedkovia a...

Viac

—————

VITAMÍNKA MEDZI DEŤMI

VITAMÍNKA MEDZI DEŤMI

Projekt je zameraný na zdravie a zdravý životný štýl, kde sa deti hravou formou prostredníctvom rôznych edukačných a zábavných aktivít, ktoré im pripravili pani učiteľky dozvedajú čo je zdravé a čo nie.

Viac

—————

ZDRAVÝ ÚSMEV

ZDRAVÝ ÚSMEV

Projekt "Zdravý úsmev" sa uskutočňuje každoročne vo vybraných triedach - za pomoci Fakulty zdravotníctva a školských asistentiek zubnej starostlivosti.  Cieľom projektu je výchova k ústnemu zdraviu u detí  formou opakovaných cvičení, 6 krát v jednom školskom roku v jednej triede. Cieľom...

Viac

—————

ZIMNÉ ŠPORTOVÉ HRY

ZIMNÉ ŠPORTOVÉ HRY

Projekt sa uskutočňuje každoročne v zimnom období na školskom dvore. Cieľom projektu je vytvárať a zdokonaľovať pohybové schopnosti a zručnosti detí, viesť ich k spôsobilosti využívať lokomočné pohyby v rôznom zimnom prostredí, bez strachu a zábran. Na úvod sa deti...

Viac

—————

SPIEVAME SI PRE RADOSŤ

SPIEVAME SI PRE RADOSŤ

Projekt "Špivanečky mojo" alebo "Spievajme si pre radosť" je školská prehliadka ľudových piesni v podaní malých spevákov z našej MŠ. Uskutočňuje  už od roku 2011. Cieľom projektu je nielen vyzdvihnúť spevácke zručnosti a  odvážne vystupovanie vybraných detí z jednotlivých tried, ale...

Viac

—————

ROZPRÁVKOVO

ROZPRÁVKOVO

Celoškolský týždenný projekt sa uskutočňuje v mesiaci marec vo všetkých triedach školy . Cieľom projektu je prostredníctvom kníh a rozprávok  cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére rozvíjať osobnostné vlastnosti detí, ich kontakt  so svetom duševných činností ľudí, ...

Viac

—————

DEŇ ZEME

DEŇ ZEME

V apríli sa v našej MŠ uskutočňuje spoločná akcia na školskom dvore, aby sme si pripomenuli "Deň Zeme" rôznymi environmentálnymi hrami a činnosťami. Tento deň je však iba vyvrcholením celoročnej výchovno edukačnej práce s deťmi, ktorej cieľom je rozvíjanie environmentálneho  cítenie ...

Viac

—————


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Antona Prídavka 4846/1
08001 Prešov


+421.0517710877