ČO  NÁS ČAKÁ v mesiaci JÚN:  

Téma " Hurá, leto je tu! "

  • 6.6. 2019 - návšteva DJZ Červená Čiapočka
  • 11.6.2019 - sa uskutoční školský projekt  Spievame si pre radosť
  • 12.6.2019 - sa uskutoční školský projekt - Športový deň detí "Ostrov pokladov"
  • 19.6.2019 - Slávnostná rozlúčka predškolákov 1. trieda -  na MsÚ o 15,00
  • 21.6.2019 - Slávnostná rozlúčka predškolákov 3. trieda -  v MŠ
  • 27.6.2019  uskutoční sa slávnostné ukončenie školského roka a opekačka s rodičmi na školskom dvore  o 15,30 hod.
  • Výlet predškolákov