ČO  NÁS ČAKÁ v mesiaci AUGUST 2019:  

Milí rodičia novoprijatých detí,

pozývame Vás na prvý triedny aktív :

Program:
Predstavenie pedagógov Vašich detí
Adaptačný proces dieťaťa v MŠ
Vypísanie dotazníka, aby sme dieťatko lepšie spoznali pred vstupom do MŠ.
 

27.8. 2019

čas:  15:00 hod.

1. trieda

4. trieda

Vchádzate do tej triedy, kde bude v zozname na dverách meno Vášho dieťatka.

Zoznamy všetkých detí , zo všetkých tried,budú vyvesené v budove MŠ - 21.8.2019.

Dve najdôležitejšie myšlienky pre nové deti sú:

" V škôlke mi je dobre, majú ma tam radi."

" Mamka, ocko vždy pre mňa prídu."