November 2020

Téma mesiaca: Zdravie a Choroba

  • Ľudské telo
  • Naše zmysly
  • Zdravé zúbky
  • Pohybom ku zdraviu